Pracownie

W ŚDS prowadzone są :

 • trening umiejętności samoobsługowych i zaradności osobistej
 • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych
 • trening spędzania wolnego czasu
 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo socjalne (dyrektor/kierownik Domu przy współpracy z Zarządem  Stowarzyszenia „Persona”)

Zajęcia przedstawione powyżej prowadzone są w poszczególnych pracowniach terapeutycznych.

 • Komputerowo-edukacyjna

Uczestnicy zapoznają się tutaj z obsługą komputera, pracą z edytorami tekstu, programami graficznymi i muzycznymi, obsługą poczty elektronicznej i internetem. Do terapii wykorzystywane są wszelkiego rodzaju programy multimedialne, graficzne, muzyczne i edukacyjne. Uczestnicy wykonują tu

wraz z terapeutą: zaproszenia, foldery, informatory, wizytówki, kalendarze, listy okolicznościowe. Odpowiednio skonfigurowany komputer pozwala rozwinąć ich umiejętności i zindywidualizować proces kształcenia, czyniąc go przyjaznym.

W tej pracowni stawiamy na nasza kreatywność i pomysłowość. Posługujemy się różnymi metodami np.: malujemy na szkle, płótnie, drewnie, wykonujemy ozdoby

z  papieru i gliny. Nasza pracownia jest bogata w treści artystyczne, terapeuci codziennie szukają czegoś nowego i nowatorskiego aby praca naszych uczestników nie była monotonna. Dzięki pracowni nasi podopieczni ćwiczą motorykę małą, koordynacje wzrokowo – ruchową.

 • komunikacji alternatywnej i socjoterapii

W pracowni socjoterapeutycznej cele terapeutyczne są realizowane poprzez zmniejszenie lub zlikwidowanie zaburzeń zachowania, odreagowanie emocjonalne, uzyskiwanie wsparcia i poczucia bezpieczeństwa oraz korektywne doświadczenia emocjonalne.

Praca z dziećmi koncentruje się na rozpoznawaniu i – w miarę możliwości - rozwiązywaniu ich osobistych problemów, aby w konsekwencji mogły zmienić swoje przekonania, postawy i zachowania .

Realizacja celów rozwojowych oznacza stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków sprzyjających zaspokajaniu ich potrzeb na danym etapie rozwoju, np. twórczości, wsparcia ze strony osoby dorosłej, aprobaty społecznej, a także wspomagających wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie poczucia tożsamości, rozwijanie zainteresowań.

Praca w grupach ma na celu umożliwienie dzieciom rozpoznania i rozwinięcia ich mocnych stron, zdolności i umiejętności. Socjoterapeutyczne metody wspierania rozwoju osobowości,

w przeciwieństwie do metod opartych na tradycyjnym modelu wychowania, polegają między innymi na: okazywaniu bezwarunkowej akceptacji, komunikacji opartej na partnerstwie, wzmacnianiu kontroli wewnętrznej, niestosowaniu systemu nagradzania

i karania, nie ocenianiu w kategoriach dobra i zła .

Ponadto w pracowni uczymy uczestników komunikowania się z drugą osobą za pomocą piktogramów PCS(Picture Comunikacation Symbols),  i symboli Blissa. Za pomocą komunikatorów mowy: „GoTalk9+.”, „GoTalk4+., „GoTalk20+”,„Partner/ Two” oraz  „Prtner/One”, książek komunikacji alternatywnej, odpowiedniego sprzętu komputerowego z oprzyrządowaniem peryferyjnym rozwijamy u uczestników komunikację potrzebną do wyrażania swoich myśli i woli. Zastosowanie odpowiedniego programu komputerowego Bodmeykera wykorzystujemy wśród naszych podopiecznych do wyzwalania poczucia sprawstwa i potrzebie akceptacji i zrozumienia

w społeczeństwie.

 • plastyczno – ceramiczna

W tej pracowni stawiamy na nasza kreatywność i pomysłowość. Tutaj każdy z uczestników poznaje i stosuje wielorakie techniki i formy pracy z różnego rodzaju materiałami: farbami (witrażowymi, plakatowymi, tempery, akrylami, akwarelami), kredkami (bambino, świecowymi, ołówkowymi), pastelami (suchymi i olejnymi), ołówkami o różnej twardości i miękkości, pędzlami, papierem o różnej fakturze, tekturą, masą solną, papierową, szkłem, itp. Podopieczni poznają sposoby mieszania i nakładania barw, malowania na różnych fakturach i materiałach, uczą się podstawowych pojęć plastycznych (światło, cień, kompozycja, perspektywa, przestrzeń). Poprzez różnorodność pomysłów oraz łączenie wielu form i technik powstają kompozycje malarskie, które pobudzają wyobraźnię, rozwijają samodzielność, dokładność, kreatywność i estetykę.

 • muzykoterapii


Środkiem oddziaływania terapeutycznego w tej pracowni jest muzyka, która pobudza wyobraźnię i wpływa korzystnie na psychikę. Muzyka ma zdolność wzbudzania emocji, zaspokaja potrzebę ekspresji emocji i zabawy. Pobudza potrzeby estetyczne i poznawcze uczestników. Działa na procesy fizjologiczne- na funkcje wegetatywne i motoryczne. Muzyka w sposób dynamiczny zmienia słuchacza, przekazuje napięcie, pobudza do działania, do skupienia uwagi, skłania do wzruszeń. Zajęcia z muzykoterapii przygotowują i usprawniają osoby niepełnosprawne do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życiowych. Przede wszystkim uczą radzenia sobie ze stresem,  z monotonią codzienności, oswajają z życiem w środowisku innych ludzi.

W pracowni muzykoterapii znajduje się wiele instrumentów takich jak: keyboard, gitary, dzwonki chromatyczne, flety, grzechotki, harmonijki. Niektóre z nich są dość egzotyczne, ale dzięki takiemu wyposażeniu sali podopieczni mogą zapoznawać się z różnorodnymi dźwiękami. Jednocześnie mogą uczyć się grać na każdym z tych instrumentów. Dodatkowo, w pracowni znajduje się sprzęt pozwalający na słuchanie rożnych gatunków muzyki z płyt CD czy też – stacji radiowych. Sprzęt komputerowy pozwala na korzystanie z programów muzycznych. Oprócz ww. wyposażenia, w pracowni znajdują się puzzle oraz wiele gier zespołowych i logicznych pobudzających podopiecznych do zdrowej rywalizacji, a także rozwijających myślenie i wyobraźnię. Pracownia muzykoterapii to miejsce, w którym uczestnicy mogą wyzwolić swój potencjał twórczy, energię i rozkoszować się muzyką na wszelkie sposoby.

 • biblioterapii

W pracowni zorganizowane jest przytulne miejsce do zajęć czytelniczych

i terapeutycznych. „Bajkowy pokój” jest miejscem, gdzie nasi najmłodsi czytelnicy mogą się położyć na miękkim materacu i słuchać czytanych na głos bajek i opowiadań albo oglądać na wideo lub słuchać książek mówionych.

Cisza, spokój, płomień świecy oraz bajkowy świat relaksują oraz pobudzają wyobraźnię.

 • fizjoterapii

Pracownia fizjoterapii realizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu rehabilitacji, sportu, rekreacji ruchowej, turystyki, wychowania fizycznego oraz adaptowanej aktywności fizycznej. Odpowiednio dobrane ćwiczenia nakierowane są na konkretne problemy, potrzeby i możliwości uczestników.

Kompleksowe usprawnianie ruchowe:

- masaż - masaż klasyczny poszczególnych części ciała,

- hydroterapia - masaż wodny całego ciała,

- fizjoterapia indywidualna i grupowa: w ramach zajęć indywidualnych prowadzone są

ćwiczenia bierne, wspomagane, czynne, wzmacniające siłę mięśniową, rozciągające.

Na zajęciach grupowych prowadzone są ćwiczenia ruchowe przy muzyce wg elementów

metody M.  i Ch. Knilla oraz elementów metody W. Sherborne i P. Dennisona (integracja

półkul   mózgowych),

- magnetostymulacja (VIOFOR) - pod wpływem działania pola elektromagnetycznego, ciało

podlega detoksykacji, relaksuje się, wzmacnia siły witalne i odporność immunologiczną,

- światłolecznictwo i ciepłolecznictwo; naświetlanie lampą sollux  i lampą biotron (działanie

przeciwbólowe, rozgrzewające, przeciwepileptyczne.

Do dyspozycji mamy sprzęt

 • materace gimnastyczne
 • drabinki
 • rowerki i rotatory treningowe
 • bieżnia treningowa
 • lampy terapeutyczne
 • piłki i wałki rehabilitacyjne
 • basen z kulkami
 • atlas
 • ciężarki
 • pionizatory i chodziki
 • wannę do hydromasażu
 • stół do masażu
 • UGUL
 • Inne
 • dogoterapii

Dogoterapia to najbardziej naturalny sposób “przemycenia” trudnych, czasem żmudnych ćwiczeń wspomagających rehabilitację z pomocą odpowiednio wybranych i przygotowanych psów.

Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii, wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie

agresji i autoagresji u uczestników, kształtowanie pozytywnych emocji podopiecznego,

rozwój empatii  i poprawę samooceny.

 • stymulacji polisensorycznej/ doświadczania świata

Sala Doświadczania Świata – pobudzanie zmysłów; za pomocą wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku dziecko niepełnosprawne doświadcza świata.

W Sali Doświadczania Świata umożliwia się użytkownikom ŚDS rozmaitych form aktywizacji w ramach ich świata. Jedną z form aktywizacji jest Snoezelen ( „snoezelen” jest kombinacją słów: „snuffelen” co oznacza „drzemać, być

w półśnie, gapić się”.„Snoezelen” jest szczególną ofertą wykorzystywania czasu wolnego, pozwala naszym  uczestnikom ŚDS „kiedyś gdzieś wyjść”.

W ramach pracy terapeutycznej w pracowni stymulacji polisensorycznej/sali doświadczania świata   znajdują się: łóżko wodne, fotele do siedzenia, lampy terapeutyczne, kolumny  wodne, projektory do rozwijania kordynacji wzrokowo – ruchowe, akwarium co stanowi wyposażenie niezbędne do przeprowadzania zajęć relaksacyjnych. W zasobach pracowni znajdują się również płyty z muzyką relaksacyjną , których słuchanie stanowi dobrą formę spędzania czasu wolnego. W ramach zajęć wykorzystywany jest rzutnik multimedialny, zestaw kina domowego. Dodatkowo działaniom terapeutycznym sprzyja rozmieszczenie sal terapeutycznych, umożliwiające wyciszenie.

 • kulinarna

W pracowni codziennie podopieczni szykują śniadania, uczą się nakrywania do stołu, przygotowywania posiłków oraz sprzątania po posiłkach. Na zajęciach kulinarnych pokazujemy i uczymy jak obsługiwać urządzenia gospodarstwa domowego takie jak: mikrofalówka, toster, gofrownica, mikser, frytkownica itp.

 • sala wyciszeń

Jest to przytulny pokój dla podopiecznych, którzy z różnych przyczyn np. nadpobudliwości, złości nie chcą lub nie mogą uczestniczyć w innych zajęciach. Pokój ten wyposażony jest w sprzęt audio na którym można posłuchać muzyki, która uspokaja domownika. Znajdują się tam również książki i gazety. Wszystko to ma na celu złagodzić i uspokoić podopiecznego.

4. Obserwowane efekty działań terapeutycznych oraz treningów u większości podopiecznych:

-  wzrost aktywności psychoruchowej oraz sprawności fizycznej

-  wzrost umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych (nawiązywanie     i podtrzymywanie   rozmowy, umiejętność funkcjonowania w grupie, podejmowanie aktywnych działań, wywiązywanie się

z obowiązków)

-  zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach zorganizowanych

-  poprawa motoryki małej i wielkiej

-  wzrost zainteresowania sposobami spędzania czasu wolnego

-  zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami w najbliższej okolicy i kraju

-  poprawa samooceny

-  poprawa relacji z rodziną i najbliższym środowiskiem