O stowarzyszeniu

 

Misja


Dobrowolne, bezinteresowne wspieranie osób i ich rodzin, które z różnych przyczyn próbują rozwiązywać swoje problemy.
Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz dzieci
i osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami czynności psychicznych.

Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

-  pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rejestry

Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000087380

Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 390773429

Status OPP od: 2004 roku