Zarząd

Piotr Krawczyk- Prezes

Tadeusz Kuzdrowski- Wiceprezes

Krystyna Sziler - Skarbnik

Lucyna Krawczyk - Sekretarz